FAQ Udfasning af Lilial

FAQ Udfasning af Lilial

Hvad er baggrunden for denne ændring?
Stoffet har i mange år været anset for at være sikkert at bruge inden for kosmetik. Den seneste sikkerhedsvurdering fra SCCS er fra 2019, men pga. uklarhed om aggregeret brug (i mange forskellige produkter inden for forskellige brancher) stoppes brugen nu i henhold til EU´s kemikalielovgivning. Det specielle ved netop dette stof er, at to forskellige regelsæt i EU er involverede. I dette tilfælde har Kemikalielovgivningen forrang frem for Kosmetiklovgivningen. (Derfor er der sat en fælles dato for salgsstoppet. Kosmetiklovgivningen angiver derimod en dato for leverandører/producenter og en anden for slutleddet).

Baggrunden for situationen er, at duftstoffet Lilial er klassificeret som en såkaldt CMR (kræftfremkaldende/mutagen/reproduktionstoksisk). Det har også tidligere været tilfældet, men brugen i de angivne doser inden for hudpleje og kosmetik har i lang tid og i flere sikkerhedsvurderinger været anset for at være sikker. Dog har der været uklarhed omkring den potentielle samlede brug i mange produkter (ikke blot hudpleje) over længere tid. Efter kemikalielovgivningen vurderes det nu, at dette ikke kan anses for at være dokumenteret på et tilstrækkeligt sikkert grundlag.

Som med alle stoffer er det altid et spørgsmål om eksponering og risiko – mange stoffer i vores omgivelser kan indebære en risiko ved for høj eksponering, og netop derfor ansættes der grænseværdier med en god margin. Er der uklarheder, vælger lovgivningen det sikre frem for det usikre. Og konsekvensen er altså, at det med virkning fra den 1. marts ikke generelt er tilladt at sælge produkter med Lilial. Datoen er fastlagt efter en gennemgang/harmonisering af forskellige bestemmelser, som omfatter mange forskellige substanser (ikke kun inden for hudpleje). En dato for udfasning skulle besluttes, og det blev den 1. marts. Det betyder dog ikke, at et produkt med Lilial pludselig bliver usikkert eller uanvendeligt efter denne dato.

Hvad gør jeg med klinikprodukter?
Bestemmelserne gælder både salg og professionel brug, og produkter med Lilial må hverken sælges eller indgå i behandlinger. Dog kan slutbrugere som sagt fortsætte med at anvende produktet til personlig brug, også efter 1. marts.

Hvad gør jeg nu med produkter, som indeholder Lilial?
Det er således ikke konstateret, at Lilial er usikkert/farligt med den nuværende brug i f.eks. et enkelt eller nogle få hudpleje- eller kosmetikprodukter. Det, som ligger bag beslutningen/den nye klassificering, er, at det ikke er bevist, at det er sikkert/ufarligt at bruge stoffet ved en samlet/aggregeret/høj eksponering over tid. Grænseværdierne for kosmetik er fastsat på en måde, så der findes en margin for kosmetik, men dog ikke i forhold til andre brancher. Lilial indgår i mange forbrugerprodukter, lige fra hudpleje, hårpleje og parfume til rengøringsmidler, farve og skocreme.

Tidspunktet er sat til den 1. marts 2022, for at producenterne kan nå at omstille sig og få solgt deres eksisterende lagerbeholdning. Her følger et citat fra beslutningen: Compliance with the new or updated harmonised classifications should not be required immediately as a certain period of time is necessary to allow suppliers to adapt and to sell existing stocks.

Der er således ikke tale om en tilbagekaldelse af uanvendelige produkter. Slutkunderne kan dermed opbruge deres produktbeholdninger som normalt efter den 1. marts. Produkterne er helt velegnede til salg frem til den 1. marts, og du kan planlægge dine indkøb efter det. Vi stopper salget af produkter med Lilial den 21. februar og modtager ikke produkter retur.

Hvornår kommer der nye produkter?
Det er en lang og tidskrævende proces at ændre produkter, og desværre bliver ikke alle de pågældende produkter klar til tiden. Der bliver derfor et slip for visse produkter, som Exuviance desværre ikke har nået at udvikle en ny formel til endnu, og disse produkter kommer derfor i restordre. Så snart vi har flere oplysninger om, hvornår der er nye sammensætninger klar, vender vi tilbage. Netop nu har vi følgende oplysninger:

Exuviance Professional

  • Purifying Clay Masque i salgsstørrelse er allerede i restordre og forventes at ankomme i april/maj. Klinikstørrelsen kommer forhåbentlig samtidig.
  • Gentle Cleansing Creme og Ultra Restorative Creme i både salgsstørrelse og klinikstørrelse forventes at komme til os den 1. Marts.
  • Bionic Tonic (pads) forventes også at ankomme den 1. Marts.
  • Total Correct Hydrate forventes i Marts.
  • Evening Restorative Complex i både salgsstørrelse og klinikstørrelse forventes at ankomme i April.
  • Bionic Tonic klinikstørrelse er allerede i en ny lilal-fri sammensætning.

 

NEOSTRATA

  • Renewal Cream udgår desværre. I forbindelse med denne ændring vil sammensætningen ikke blive ændret og vi stopper salget den 21. februar.